Firma vzhůru nohama

Půlka oddělení odchází na homeoffice. Jeden nikdy neví, co se může stát. Děti jsou doma, na práci není klid. To se chystá svačina, vaří oběd, opravuje polička a úraz je na světě. A když se to stane v pracovní době? Průšvih.

Chápu vaše obavy.

Homeoffice s sebou přináší řadu problémů nejen pro zaměstnavatele. Pojistěte se předem a s úrazy počítejte. Řešení je snazší, než byste čekali.

Vytvořili jsme doplňkové online Školení BOZP - práce z domova.. Zaměstnanci se seznámí s riziky a poučí se o svých povinnostech.