Pracovnělékařská péče

Dne 12. července 2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Nabude účinnosti 1. listopadu 2017. Do té doby bude provedena i novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Nezapoeňte tedy, že stále platí - Každý zaměstnavatel bez ohledu na počet zaměstnanců (byť zaměstnává jednoho či dva zaměstnance) má povinnost mít svého lékaře pracovnělékařské péče a musí mít s ním uzavřenou smlouvu o pracovnělékařské péči.

Dále pak povinnost podle § 103 ZP je zaměstnavatel povinen sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby. Každý zaměstnanec je povinen dodat potvrzení o zdravotní způsobilosti nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Zdravotní prohlídky je zaměstnavatel povinen periodicky zajistit u zaměstnanců do 50. let 1x za 6 let a nad 50 let 1x za 4 roky.