Poptat vedení dokumentace BOZP a PO

Pouze školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO rozhodně nestačí. Ke každému školení musíte mít založeny podrobné osnovy a doklady potvrzující provedené školení u jednotlivých osob. Kromě toho potřebujete řadu dalších dokumentů. Jejich existenci zhodnotíte zejména v případě, kdy dojde k pracovnímu úrazu nebo při kontrole ze strany Inspektorátu práce.

Dříve, než se seznámíte s podrobnostmi, vyplňte nám krátkou informaci o vás. My vás budeme kontaktovat a rádi vám vysvětlíme podrobnosti.

Bezpečnost práce - BOZP

V rámci zákonných povinností musí každá společnost vést dokumentaci BOZP.

Zde jsou vypsány nejdůležitější povinné a doporučené dokumenty:

 • Vedení knihy úrazů
 • Směrnice při vzniku pracovních úrazů
 • Směrnice pro řidiče motorových vozidel do 3,5 tuny
 • Směrnice pro vydávání osobních ochranných prostředků (OOPP)
 • Vyhodnocení rizik pro jednotlivé profese pro vydávání OOPP
 • Kategorizace prací
 • Vyhodnocení rizik
 • Pracovní řád
 • Dokumentace v rámci pracovně lékařské péče

Konečné množství dokumentace je stanoveno dle činnosti a zaměření dané společnosti. Může jít i desítky dokumentů.

Další informace o ceně získáte v ceníku.

Požární ochrana - PO

V případě, že činnost společnosti je zařazena do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím, zákon ukládá vedení následující dokumentace:

 • Začlenění do kategorie PO
 • Požární evakuační plán
 • Požární poplachová směrnice
 • Požární řád
 • Řád ohlašovny požárů
 • Požární kniha
 • Stanovení zabezpečení a organizace PO
 • Plán a oslova školení požární ochrany

Další informace o ceně získáte v ceníku.

Roční komplexní služby v oblasti BOZP a PO

 • Zajištění pravidelných ročních revizí pracovišť.
 • Údržba dokumentace podle legislativy ČR.
 • Asistence při vzniku pracovního úrazu.
 • Asistence při kontrolách OIP.
 • Telefonická nebo mail podpora při řešení otevřených otázek v oblasti pracovněprávních vztahů.
 • Kontrola pracovišť z pohledu BOZP.
 • Kontrola pracovišť z pohledu PO.
 • Kontrola hasicích zařízení.
 • Údržba dokumentace BOZP v aktuálním stavu.

Další informace o ceně získáte v ceníku.