Školení kybernetické a informační bezpečnosti

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena na zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a další předpisy a normy k ochraně informací.

Závěrem je vystaven certifikát, který dokládá proškolení.

Pro koho je školení určeno

Školení kybernetické a informační bezpečnosti splňuje povinný plán rozvoje bezpečnostního povědomí, dle povinností stanovené zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a je směřována pro běžné uživatele. Jedná se tedy efektivní způsob vzdělávání zaměstnanců i externích osob, které tento zákon určuje jako lidské zdroje, potřebné k řízení informační bezpečnosti.

Komu školení nedoporučujeme

Pro role architektů, manažerů a auditorů kybernetické bezpečnosti, dle tohoto zákona. U těchto rolí je vyžadována mnohem větší odbornost.