Ukázkové příklady využití online školení

Příklad 1

Počítačová firma 10 zaměstnanců

Společnost XYZ, spol. s r.o. podniká v oblasti poskytování služeb v oblasti IT. Celkem zaměstnává 10 osob. Jednu osobu v pozici jednatele, obchodníka a 8 konzultantů a programátorů. Všichni mohou využívat služební vozidla, jednatel také k soukromým účelům a obchodník využívá ke služebním účelům své soukromé vozidlo.

Školení BOZP - zaměstnavatel je povinen plnit povinnosti v oblasti školení zaměstnanců pro všechny zaměstnané osoby. V tomto případě tedy musí být provedeno školení BOZP pro vedoucí zaměstnance pro 1 osobu (jednatel). BOZP pro ostatní zaměstnance musí být provedeno pro zbylých 9 osob.

Zaměstnavatel dále musí zpracovat:

 • Pracovní řád
 • Hodnocení rizik
 • Kategorizace prací
 • Bezpečnostní pokyny k přístrojům a zařízení (kuchyňka, ...)
 • Další bezpečnostní pokyny (pohyb na pracovišti, zvedání břemen, ...)

Školení PO – společnost sice neprovozuje žádnou požárně nebezpečnou činnost, ale její sídlo je umístěno v prostoru výškové budovy v 10. patře. Provozovaná činnost, podle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, spadá do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím, protože díky umístění kanceláří splňuje pravidlo pro „složité podmínky pro zásah jednotek HZS“.

Zaměstnavatel má tedy následující povinnosti:

 • Zajistit školení PO pro vedoucí a ostatní zaměstnance.
 • Zpracovat požární řád.
 • Zpracovat požární poplachovou směrnici.
 • Vytvořit evakuační plán.
 • Začlenit provozovanou činnosti do kategorie.
 • Stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany.
 • Vést požární knihu.

Školení řidičů - Všechny osoby oprávněné k řízení služebních vozidel do 3,5 tuny musí absolvovat školení řidičů – celkem tedy 10 osob. Použití vlastního nebo služebního vozidla při výkonu práce legislativa nerozlišuje (z hlediska BOZP). Stejně tak není důležité, zda je zaměstnanec oprávněn k využívání vozidla k soukromým účelům. Proškoleni musí být všichni oprávnění zaměstnanci stejně.

Objednávka na BEPOR

Daná firma si na www.bepor.cz objedná školení:
1x BOZP pro vedoucí zaměstnance
9x BOZP pro zaměstnance
1x PO pro vedoucí zaměstnance
9x PO pro zaměstnance
10x školení řidičů

Celkem tedy 30 licencí – jedna licence 110,- Kč. Za školení celkem 3 300,- Kč.
Vzhledem k tomu, že firma doposud nemá žádnou z předepsaných dokumentací, tak si ještě objedná zpracování předepsané dokumentace ve zmíněném rozsahu za cca 3 000,- Kč.

Průměrná cena za zpracování jednoho dokumentu je cca 250,- Kč podle náročnosti a přání zákazníka.

Příklad 2

Administrativní firma 100 zaměstnanců

Společnost ABC, a.s. sídlí v novostavbě kancelářského komplexu, kde funguje v pronajatých prostorách. Ve využívání firmy je celá budova. Celkový počet zaměstnanců je 100 – jednatel, účetní, tři obchodníci, tři ředitelé úseků, 10 vedoucích jednotlivých týmů 82 ostatních nevedoucích zaměstnanců. Služební vozidla může využívat 50 zaměstnanců.

Školení BOZP - zaměstnavatel je povinen plnit povinnosti v oblasti školení zaměstnanců pro všechny zaměstnané osoby. V tomto případě tedy musí být provedeno školení BOZP pro vedoucí zaměstnance pro 14 osob (jednatel, ředitelé a vedoucí týmů). BOZP pro ostatní zaměstnance musí být provedeno pro zbylých 86 osob.

Zaměstnavatel dále musí zpracovat:

 • Pracovní řád
 • Hodnocení rizik
 • Kategorizace prací
 • Bezpečnostní pokyny k přístrojům a zařízení (kuchyňka, ...)
 • Další bezpečnostní pokyny (pohyb na pracovišti, zvedání břemen, ...)

Školení PO – vzhledem k tomu, že činnost firmy, podle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, nespadá do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím, nemusí společnost PO ve firmě řešit (mimo standardní kontroly hasicích přístrojů, EPS, ...)

Školení řidičů - Všechny osoby oprávněné k řízení služebních vozidel do 3,5 tuny musí absolvovat školení řidičů – celkem tedy 50 osob.

Objednávka na BEPOR

Daná firma si na www.bepor.cz objedná školení:
14x BOZP pro vedoucí zaměstnance
86x BOZP pro zaměstnance
50x školení řidičů

Celkem tedy 150 licencí – jedna licence 70,- Kč. Za školení celkem 10 500,- Kč.

Vzhledem k tomu, že firma doposud nemá žádnou z předepsaných dokumentací, tak si ještě objedná zpracování předepsané dokumentace ve zmíněném rozsahu za cca 1 500,- Kč.

Průměrná cena za zpracování jednoho dokumentu je cca 250,- Kč podle náročnosti a přání zákazníka.

Příklad 3

Výrobní firma 15 zaměstnanců

Společnost Novák&syn, spol. s r.o. podniká v oboru výroby nábytku. Svou podnikatelskou činnost provozují v areálu vlastního objektu. Ve firmě působí jedna osoba na pozici jednatele, jeden obchodník, účetní, dvě osoby na pozici mistrů výroby a 10 dělníků. Řídit služební motorová vozidla do 3,5 tuny jsou oprávněni tři dělníci, jednatel a obchodník.

Školení BOZP – zaměstnavatel je povinen plnit povinnosti v oblasti školení zaměstnanců pro všechny zaměstnané osoby. V tomto případě tedy musí být provedeno školení BOZP pro vedoucí zaměstnance pro 3 osoby (jednatel a mistři výroby). BOZP pro ostatní zaměstnance musí být provedeno pro zbylých 12 osob.

Zaměstnavatel dále musí zpracovat:

 • Pracovní řád
 • Hodnocení rizik
 • Kategorizace prací
 • Bezpečnostní pokyny ke strojům a zařízení
 • Další bezpečnostní pokyny (pohyb na pracovišti, zvedání břemen, ...)
 • Evidenci osobních ochranných prostředků

Školení PO – vzhledem k tomu, že při výrobě nábytku může vznikat v provozu vrstva prachu minimálně 1 mm a zároveň se jedná o výrobní činnost, při níž se v provozu vyskytují více než 3 pracovníci a zároveň požární zatížení je vyšší ne 15 kg/m2, provozovaná činnost podle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, spadá do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

Zaměstnavatel má tedy následující povinnosti:

 • Zajistit školení PO pro vedoucí a ostatní zaměstnance.
 • Zpracovat požární řád.
 • Zpracovat požární poplachovou směrnici.
 • Vytvořit evakuační plán.
 • Začlenit provozovanou činnosti do kategorie.
 • Stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany.
 • Vést požární knihu.

Školení řidičů – Všechny osoby oprávněné k řízení služebních vozidel do 3,5 tuny musí absolvovat školení řidičů – celkem 5 osob.

Objednávka na BEPOR

Daná firma si na www.bepor.cz objedná školení:
3x BOZP pro vedoucí zaměstnance
12x BOZP pro zaměstnance
3x PO pro vedoucí zaměstnance
12x PO pro zaměstnance
5x školení řidičů

Celkem tedy 35 licencí – jedna licence 110,- Kč. Za školení celkem 3 850,- Kč.

Vzhledem k tomu, že firma doposud nemá žádnou z předepsaných dokumentací, tak si ještě objedná zpracování předepsané dokumentace ve zmíněném rozsahu za cca 3 000,- Kč.

Průměrná cena za zpracování jednoho dokumentu je cca 250,- Kč podle náročnosti a přání zákazníka.