Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Aktualizace 2023

1. března 2023

Tak nám do toho zase udělali vítr.

Změnily se názvy, čísla a občas i něco uvnitř. To co se vás asi nejvíce týká je změna v oblasti provádění periodických lékařských prohlídek. Naše školení BOZP jsme již aktualizovali. Nyní pracujeme na každoroční změně Školení řidičů referentů.