Instalace do vnitropodnikových vzdělávacích systémů

Instalace řídícího systému pro elektronickou výuku - tzv. Learning management systému - tedy LMS - je výhodné ve firmách s více zaměstnanci. Využívání systému je spojeno s rozsáhou administrativní činností, zapisováním zaměstnanců do školení, jejich vyhodnocováním, karierním řádem, sledováním termínů atp. Naše školení jsou vytvořena tak, aby podporovala nasazení v těchto systémech.

Dva druhy instalace - dva typy zpoplatnění

Ve většině případů jsou školení instalována přímo do jednotlivých systémů. Ztěžuje se tak aktualizace a zdánlivě zjednodušuje přizpůsobení školení potřebám jednotlivých firem. My přicházíme s revolučním řešením, kdy jsou školení volána přímo z našeho internetového serveru a LMS systém spravuje pouze výsledky studia. To nám umožňuje nabídnout i pružnější finanční podmínky a stlačit cenu za školení na minimum.

Cena za jedno dokončené školení - zatím pro Moodle

Ve spolupráci se společností PC Help jsme připravili tento revoluční způsob zpoplatnění školení BOZP, PO a řidičů v prostředí vzdělávacího systému Moodle. S pomocí programového rozhraní API využívá Moodle pro studium zdroje školení přímo na našem serveru bepor.eu. Pro další potřeby pak uchovává pouze výsleky a je tak schopen včas upozorňovat na nutnost školení obnovit.

Jaké jsou hlavní výhody tohoto řešení:

  1. Školení je vždy aktuální - aktualizace našeho serveru je vždy na prvním místě.
  2. Jsme schopni účtovat POUZE dokončená školení např. ve čtvrtletní periodě. Zákazník platí pouze za to, co skutečně odebral.
  3. Nulové náklady na technickou správu - na straně zákazníka nic neinstalujeme.

Paušální platba za roční multilicenci

U opravdu velkých instalací se paušální platba za roční multilicenci jeví pro zákazníka jako nejvýhodnější a proto je i v naší nabídce. Cena za jednotlivé školení padá na desítky korun. Data školení jsou instalována přímo do vzdělávacích systémů, se kterými si vyměňují studijní infromace za pomocí doporučení AICC nebo SCORM.

Ceny instalací pro LMS

Cena instalace pro LMS je většinou individuální podle potřeb a služeb, které jsou s vlastní instalací spojené. Např. v řadě případů dochází k úpravě původních dat školení. Rádi vám vypracujeme nabídku jak řešení SCORM tak i řešení BEPOR, které využívá dat na našem serveru.

Podrobné informace získáte na telefonu +420 603 233 980.