Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Doplněk BOZP – práce ve skladech

Doplněk BOZP – práce ve skladech již absolvovalo 782 studentů.
Česká verze školení BOZP-SKLAD
Zaměstnanci
Cena
150,- Kč / bez DPH
181,50 Kč / s DPH
ikona platební karty

Školení BOZP práce ve skladu

Elektronické školení práce ve skladu je školení doplňkové a musí být doplněno základním školením BOZP. Nelze ho použít samostatně, neobsahuje základní problematiku bezpečnosti práce.

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na bezpečné zajištění skladových komunikací, způsob skladování materiálu ve skladovacích jednotkách, bezpečný způsob ruční i mechanické manipulace s břemeny, pravidla stohování ve skladovacích jednotkách a ukládání na přepravní jednotky. Dále není opomenuta ani problematika používání osobních ochranných prostředků a bezpečnostního značení. Test je možné opakovat bez nutnosti zakoupit nový certifikační kód. Po jeho složení je vystaven certifikát.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny zaměstnance s dočasným nebo trvalým přístupem do skladu. Školení musí mít každý, kdo se z jakéhokoli důvodu pohybuje ve skladovacích prostorách a jeho pohyb tam je spojen s výkonem jeho pracovní činnosti. E-Learningové školení je určeno pouze pro osoby pohybující se ve skladech s materiálem, kde nehrozí přímé riziko výbuchu, požáru nebo otravy.

Komu školení nedoporučujeme

Rozhodně nedoporučujeme školit zaměstnance ve skladech s extrémně hořlavým materiálem (sklady pohonných hmot, barev, laků a jiných extrémně hořlavých látek), ve skladu tlakových lahví (plnírny), ve skladech s nebezpečnými chemikáliemi nebo ve skladech materiálu se zvýšeným rizikem výbuchu.

Další povinnosti

Pozor, pokud zaměstnavatel vůči zaměstnancům splnil svou povinnost a zaměstnance ve skladech proškolil, nesmí zapomenout na povinnou dokumentaci. Dokumentace se zejména týká zákonem určených dokumentů požární ochrany a nesmíme zapomenou ani na směrnice BOZP k pohybu osob vyskytujících se ve skladovacích prostorách a další dokumenty.

Školení, která by Vás mohla zajímat

Online

Školení řidičů vozidel do 3,5 tuny

Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří při činnostech spojených s výkonem zaměstnání používají vozidlo a to bez ohledu na to, zda je služební či soukromé.

Detail
Online

Požární ochrana pro zaměstnance

Povinnost provádět školení požární ochrany mají zaměstnavatelé, jejich činnost je zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. V případě pochybností o zatřídění nás neváhejte kontaktovat nebo školení proveďte.

Detail
Online

Školení BOZP pro zaměstnance

Školení je určeno pro vedoucí a ostatní zaměstnance pracující v administrativních nebo příbuzných oborech. Školení musí absolvovat zaměstnanci pracovněprávním poměru a to včetně zaměstnanců s dohodou o provedení práce nebo o provedení činnosti.

Detail