Školení BOZP online – bezpečnost práce na pracovišti

školení BOZP - bezpečnosti práce na pracovišti online

Elektronické školení bezpečnosti práce – BOZP – splňuje všechna legislativní kritéria pro školení administrativních pracovníků a jeho součástí je i kompletní předepsaná školící dokumentace. Nejdůležitější benefity:

 • školení ihned (po zaplacení kartou)
 • velké slevy na množství
 • srozumitelné texty
 • pro jednotlivce i skupiny
 • snadná správa zaměstnanců
 • upozornění na propadlé termíny

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na přehled legislativy, přehled kontrolních orgánů a možných pokut, povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, prevence rizik, prevence a odškodňování pracovních úrazů, používání osobních ochranných pomůcek, první pomoc při vzniku úrazu. Z otázek je sestaven závěrečný test, který tvoří 8 otázek. Test je možné opakovat. Po jeho složení je vystaven certifikát.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny vedoucí a ostatní zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných oborech. Školení musí absolvovat každý zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru vůči zaměstnavateli a to včetně zaměstnanců s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o provedení činnosti. Za vedoucího zaměstnance je považován takový zaměstnanec, který má přímo pod sebou minimálně jednoho podřízeného zaměstnance.

Nepromeškejte vhodnou chvíli a objednejte si certifikační kódy ještě dnes

Řekli o nás

Vážení, s obavami jsem se pustila do díla. Chválím jakým způsobem je proces certifikace zpracován.

S. Fraňková, Úřad práce ČR

Jednoduše, rychle a odborně. Dávám 1* za Váš přístup a přeji mnoho dalších úspěšných řidičů.

N. Grundová, Referát projektů EU

Komu školení nedoporučujeme

Rozhodně nedoporučujeme školit zaměstnance, kteří vykonávají specifické pracovní činnosti spojené například s kontaktem s extrémně hořlavým nebo toxickým materiálem, pro pracoviště se zvýšeným rizikem výbuchu, pro stavební a další dělnické profese nebo pro zaměstnance pracující v rámci integrovaného záchranného systému.

V případě pochybností, zda je školení určeno právě pro Váš obor činnosti, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme.

Legislativa

E-Lerningové školení BOZP pro pracovníky v administrativě je vytvořeno v souladu s platnou legislativou ČR a řídí se následujícími předpisy v platném znění:

 • Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
 • Nařízení vlády 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jak to funguje