Doplněk školení BOZP – práce ve stravovacích zařízeních

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na vzájemné povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců, pracujících v oblasti stravovacích služeb a pohostinství (kuchaři, obsluhující personál). Tento doplněk nelze použít jako samostatné školení. Lze ho objednat pouze se základním školením BOZP.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny zaměstnavatele a zaměstnance s dočasným nebo trvalým přístupem do prostor, kde probíhá příprava a vydávání stravy, tedy restaurace, veřejné jídelny, stánky s rychlým občerstvením a podobně.

Další povinnosti

Pozor, pokud zaměstnavatel vůči zaměstnancům splnil svou povinnost a zaměstnance pro práci ve stravovacích službách proškolil, nesmí zapomenout na povinnou dokumentaci. Dokumentace se zejména týká zákonem určených dokumentů bezpečnosti práce a požární ochrany a nesmíme zapomenou ani na interní směrnice k BOZP pro osoby vyskytující se dočasně na pracovištích zaměstnavatel.