Ochrana osobních údajů – GDPR

školení ochrana osobních údajů - gdpr online

Obsah školení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR se dotkne firem, institucí i jednotlivců, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími.

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena nejen na vysvětlení základních principů ochrany dat ale i podrobně rozebírají povinnosti jednotlivých subjektů. Stejně podrobně jsou rozebírána i práva dotčených osob. Stranou nezůstávají i otázky sankcí, které organizacím hrozí. Podrobně jsou rozebírány otázky jednotlivých typů osobních údajů a modelové situace při nakládání s těmito údaji a jejich ochranou. Na závěr je zařazen test po jehož složení je vystaven certifikát, který dokládá proškolení.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří ve společnosti přichází do styku s osobními údaji. Z tohoto pohledu je zřejmé, že tímto školením musí projít každý zaměstnanec.

Komu školení nedoporučujeme

Toto školení není primárně určeno pro osoby určené jako DPO. U nich se předpokládá daleko detailnější znalost celé problematiky GDPR a spíše jejich zapojení do úprav obsahu školení dle specifických procesů dané organizace.

Další povinnosti

Pozor, problematika GDPR nelze zjednodušit pouze na školení zaměstnanců. Jedná se o celý soubor opatření, procesů a směrnic, které je nutné z pohledu organizace přijmout. Rádi vám pomůžeme splnit všechny požadavky. Neváhejte nás kontaktovat.