Bezpečnost práce ve výškách – doplněk BOZP

školení bezpečnosti práce ve výškách

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům, druhy a způsoby zajištění osob proti pádu, práce na žebřících, zajištění prostoru pod místem výkonu práce nebo práce na střechách.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny zaměstnance s dočasným nebo trvalým přístupem na pracoviště ve výšce nad 1,5m nad zemí nebo volnou hloubkou. Školení musí mít každý, kdo se z jakéhokoli důvodu pohybuje na pracovišti ve výšce a jeho pohyb tam je spojen s výkonem jeho pracovní činnosti.

Komu školení nedoporučujeme

Rozhodně nedoporučujeme školit zaměstnance, kteří pracují ve výšce nebo v závěsu na laně a vykonávají specifické pracovní činnosti spojené s kontaktem s extrémně hořlavým nebo toxickým materiálem (čistění zásobníků na hořlaviny, zásobníky chemikálií nebo sila na sypké hmoty), při práci ve výškách spojené s jiným nebezpečným materiálem (montáž nebo demontáž azbestové izolace apod.) nebo na pracovištích se zvýšeným rizikem výbuchu.

Další povinnosti

Pozor, pokud zaměstnavatel vůči zaměstnancům splnil svou povinnost a zaměstnance pro práci ve výškách proškolil, nesmí zapomenout na povinnou dokumentaci. Dokumentace se zejména týká zákonem určených dokumentů požární ochrany a nesmíme zapomenou ani na interní směrnice k BOZP pro osoby vyskytující se na pracovištích ve výškách a další dokumenty.