Obchodní podmínky

Objednání zboží – kupní smlouva

Zákazník objednává zboží - certifikační kódy - pomocí objednávkového formuláře. Před odesláním objednávky je vypočítána konečná cena a odesláním objednávky zákazník s touto cenou souhlasí. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Připsáním částky na účet dodavatele se považuje smlouva za uzavřenou. Platnost vydaných certifikačních kódů je 13 měsíců od data objednávky.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Zákazník může bez udání důvodu objednávku zrušit. Objednávka je také automaticky zrušena, pokud částka na objednávce není uhrazena do 1 měsíce od data vytvoření objednávky.

Dodavatel může zrušit objednávku pouze písemně (mailem) a je povinen zákazníkovi do 14 dnů vrátit případnou částku dle objednávky – pokud již byla zákazníkem poukázána na účet dodavatele.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, dodavatel vrátí nebo nahradí zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Způsob platby

Platba za služby je prováděna bankovním převodem na účet 121171359/2010, elektronickou formou přes portál GoPay.

Ochrana osobních údajů objednatele

Při nakládání s daty se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Zasláním návrhu na kupní smlouvu dává objednatel výslovný souhlas se zpracováním svých dobrovolně poskytnutých osobních údajů. GComp spol. s r.o., Elišky Peškové 6, Praha 5 se tímto zaručuje, že veškeré informace poskytnuté uživatelem budou dále zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Objednatel dává souhlas se zpětným oslovením (např. upozorněním na vypršení platnosti objednaných certifikátů, nových funcích, informacemi o vzdělávacích akcích dodavatele ...). Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zpětným oslovením může objednatel kdykoliv odvolat, a to zasláním emailové zprávy na info@bepor.eu.

Závěrečné ustanovení

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Změněné podmínky budou zveřejněny na této stránce nejméně dva týdny před účinností nových obchodních podmínek.