Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Obchodní podmínky Bepor

Jsme GComp spol. s r.o., se sídlem Elišky Peškové 469/6, Praha 5 – Smíchov, 150 00, IČO 64942783, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 42431.

E-mail: info@bepor.eu
Tel. č.: +420 603 233 980

Pokud si na našich stránkách www.bepor.eu zakoupíte naše produkty a služby, budou se naše vztahy řídit těmito podmínkami, pokud se nedomluvíme v individuálních případech jinak.

I. ADMINISTRÁTORSKÝ ÚČET

 1. Naše produkty a služby poskytujeme podnikatelům. Pokud chcete využívat produkty a služby jako fyzická osoba, souhlasem s těmito podmínkami stvrzujete, že je budete využívat v souladu s jejich zamýšleným účelem – pro vaše obchodní, podnikatelské účely – tedy nikoliv jako spotřebitel.
 2. Při prvním nákupu školení je zapotřebí vám zřídit účet, abyste produkty mohli administrátorsky spravovat.
 3. Při nákupu školení souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.
 4. Pro informaci o zpracování osobních údajů se, prosíme, podívejte sem.
 5. Při registraci a vyplňování objednávky musíte uvádět správně a pravdivě veškeré údaje a při jakékoliv jejich změně je aktualizovat. Vámi uvedené údaje považujeme za správné.
 6. V administrativním prostředí poté můžete spravovat vaše objednávky, stahovat faktury, kontrolovat a zasílat vašim zaměstnancům certifikační kódy či sledovat, zda je školení ze strany zaměstnance absolvováno.

II. OBJEDNÁVKA ŠKOLENÍ

 1. Školení si můžete objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na našich stránkách. Prostřednictvím vašeho účtu pak můžete objednávky opakovat, případně dokupovat další produkty.
 2. Každý nákup se řídí aktuálním zněním obchodních podmínek.
 3. Při zakoupení a úhradě školení vám produkt zpřístupníme a ve vašem účtu vám vygenerujeme příslušný počet certifikačních kódů.
 4. Certifikační kódy generujeme a aktivujeme až po připsání ceny na náš účet. U platby kartou to může být prakticky hned, u platbou převodem to bude pravděpodobně pár dní trvat, v závislosti na podmínkách jednotlivých bank.
 5. Certifikační kód je platný nejdéle 13 měsíců od data objednání. Při jeho neuplatnění certifikační kód propadá. V takovém případě uhrazenou cenu nerefundujeme.

III. OBSAH ŠKOLENÍ

 1. Školicí materiály nestahujte, nekopírujte, neupravujte, nezasahujte do zdrojových souborů. Také je zakazujeme dál šířit, například promítáním nebo vícečetným přeposíláním vašich přístupů. Pokud byste školení nebo jeho části používali jinak než pro interní užití, došlo by k porušení autorských práv. Takové jednání monitorujeme a právně řešíme.
 2. Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi bude obsah dočasně nedostupný. Takové případy ale bývají výjimečné a za tyto ojedinělé výpadky nerefundujeme uhrazenou cenu. Vždy však budeme dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost obsahu.
 3. Obsah zakoupeného školení, které se váže na příslušný certifikát, bude přístupný nejméně po dobu 1 roku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena našich služeb a produktů se řídí platným ceníkem, který najdete vždy v aktuální podobě zde.
 2. Naše produkty jsou splatné dopředu. Bez jejich uhrazení vám je nezpřístupníme.
 3. Pokud vystavíme zálohovou fakturu a ta není uhrazena ve splatnosti, nemáme povinnost vám službu nebo produkt poskytnout.
 4. Pokud budete platit převodem, prosíme vás o uhrazení společně s uvedením variabilního symbolu. Pokud na něj zapomenete, nejsme schopni platbu přiřadit a tak školení nepovažujeme za zaplacené, dokud se nepodaří platbu spárovat.
 5. Jsme plátci DPH.
 6. Daňový doklad vám zašleme v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou nám uvedete.

V. VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

 1. Na našich stránkách najdete nabídku také konzultačních a dokumentačních prací.
 2. Pokud budete mít o tyto naše práce zájem, ozvěte se nám, na základě vaší poptávky vám vypracujeme konkrétní cenovou nabídku. Ceny uvedené v našem ceníku jsou pouze orientační.
 3. Ceny uvádíme bez DPH, náleží k nim ale DPH v zákonné výši.
 4. Na tyto služby vám můžeme vystavit zálohovou fakturu až do výše 100 % smluvené ceny. Služby nemáme povinnost poskytnout do doby úhrady této zálohy.
 5. V případě pozdní úhrady zálohy nejsme vázání smluvenými termíny, a to zejména s ohledem na kapacity našeho týmu. Službu v takovém případě poskytneme v závislosti na aktuálních kapacitních možnostech, vždy však v co nejdřívějším možném termínu.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Pokud máte za to, že služba nebo produkt, za kterou jste nám zaplatili, má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), můžete uplatnit reklamaci v souladu s občanských zákoníkem.
 2. Reklamaci uplatněte na e-mail: info@bepor.eu
 3. K reklamaci, prosíme, uveďte popis závady, jakého produktu nebo služby se závada týká a jak si přejete reklamaci vyřídit. Podíváme se na to.
 4. Pokud nám nahlásíte výpadky služby, máte při jejich řešení povinnost s námi komunikovat, reagovat na naše zprávy a dotazy, poskytnout nám informace a přístupy, které potřebujeme k vyřešení problému, bezodkladně, nejpozději do 5 dnů.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že neneseme odpovědnost za potíže se službou, které jsou na vaší straně. Tam patří nesprávný zásah vás nebo vámi pověřených osob, služeb třetích stran, napadení serveru, hostingu, výpadky internetu, nefunkční technické vybavení, nefunkční operační systém či program apod.
 6. Pokud vám k tomu nedáme písemný pokyn, kromě využívání podstaty služby nesmíte k našemu rozhraní přistupovat žádnými automatickými nástroji (např. používat boty, softwary a jiné podobné nástroje k tomuto účelu směřující). Zakázáno je také jakkoliv zasahovat do běžného provozu služby, a to vč. jakýchkoliv útoků, změn TCP/IP protokolů nebo úmyslných přenosů nadměrného objemu dat, které mohou nadměrně zatížit infrastrukturu naší služby.

VII. ZÁVĚREM

 1. Produkty a služby poskytujeme elektronicky, a tak s vámi budeme elektronicky také komunikovat. Proto pokud bude právní řád vyžadovat některé právní jednání písemně, budeme za písemnou formu považovat i komunikaci e-mailem. Doručení nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta. Vaše oficiální e-mailová adresa je ta, která je uvedená ve vašem uživatelském profilu.
 2. Rozhraní a službu můžeme kdykoliv upravovat, a to bez předchozího upozornění, a to i v případě, kdy mezi námi existuje smluvní vztah. Pokud taková změna zahrnuje i změnu řešení na vaší straně, je pro správnou funkčnost potřeba, abyste takovou změnu aplikovali. Pokud by se měla změna dotknout i těchto podmínek, uplatní se bod níže.
 3. Tyto podmínky nebo obsah produktů můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to například kvůli změně právních předpisů. O větších změnách vás budeme informovat e-mailem, a to alespoň jeden měsíc před zamýšlenou účinností změny. Nesouhlas se změnou můžete vyjádřit po přihlášení do účtu nebo e-mailem. Pokud do jednoho měsíce od oznámení nevyjádříte nesouhlas, budou se na naše další vztahy aplikovat aktualizované obchodní podmínky. Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na splnění předchozích nesplněných závazků.
 4. Tyto podmínky se řídí českým právním řádem. Ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku nepoužijeme.
 5. Nemůžete žádná práva a nároky vůči nám bez našeho souhlasu postoupit na třetí stranu.
 6. Pro případné spory jsou příslušné české soudy podle sídla společnosti GComp spol. s r.o.

V Praze dne 11.4.2023