Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Informační a kybernetická bezpečnost

Informační a kybernetická bezpečnost již absolvovalo 1379 studentů.
Česká verze školení KYBEZ
Zaměstnanci
Cena
150,- Kč / bez DPH
181,50 Kč / s DPH
ikona platební karty

Školení informační a kybernetické bezpečnosti - KYBEZ

Složitá orientace v problematice kybernetické bezpečnosti nutí společnosti hledat způsoby, jak ochránit svoje duševní vlastnictví i data, která u nich vznikají. Nejslabším článkem celého procesu je člověk - zaměstnanec. Absolvent tohoto školení by měl po jeho splnění vědět, na co si dávat pozor z pohledu uživatele moderních komunikačních a informačních technologií a odpovědně zamezit škodám, které mohou vzniknout.

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena na bezpečnost informací, ve všech jejich formách po jejich celý životní cyklus, tedy během jejich vzniku, zpracování, ukládání, přenosu a likvidace. Nedílnou součástí informační bezpečnosti je též kybernetická bezpečnost. Jedná se o základní školení, které nepožaduje odborné vstupní znalosti.

Pro koho je školení určeno

Základní školení informační bezpečnosti je vhodné pro všechny, kteří chtějí zlepšit ochranu svých dat, zejména digitálních. E-Learningové školení je tak vhodné pro všechny zaměstnance v dané společnosti, bez rozdílu pracovního zařazení. Jeho cílem je seznámit běžného uživatele PC a dalších koncových zařízení (tabletů a telefonů), znalosti rizik napadení těchto zařízení, počítačových systémů, ztráty dat, základní techniky útočníků a obrany proti nim. Jedná se také o vhodné doplňující E-learningové školení Ochrana osobních údajů – GDPR.

Toto školení lze využít jako organizační opatření ke zvyšování bezpečnosti lidských zdrojů, dle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – angl. General Data Protection Regulation, známé pod zkratkou GDPR.

Komu školení nedoporučujeme

Nejedná se o odborné školení ve smyslu vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) pro role administrátora, garanta aktiva, manažera, architekta a auditora kybernetické bezpečnosti. Pro tyto role postačí jako úvodní či opakovací školení, které je však potřeba doplnit odbornějším školením s hlubším výkladem problematiky.

Legislativa a normy

E-lerningové Školení informační a kybernetické bezpečnosti je vytvořeno v souladu s platnou legislativou Evropské unie, České republiky a mezinárodně uznávanými normami. Norem týkajících se oblasti informační a kybernetické bezpečnosti je mnoho. Níže jsou uvedeny ty nejdůležitější:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 • Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
 • Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník
 • Vyhláška č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
 • Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
 • Řada norem ISO/IEC 27000

Školení, která by Vás mohla zajímat

Online

Školení řidičů vozidel do 3,5 tuny

Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří při činnostech spojených s výkonem zaměstnání používají vozidlo a to bez ohledu na to, zda je služební či soukromé.

Detail
Online

Požární ochrana pro zaměstnance

Povinnost provádět školení požární ochrany mají zaměstnavatelé, jejich činnost je zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. V případě pochybností o zatřídění nás neváhejte kontaktovat nebo školení proveďte.

Detail
Online

Školení BOZP pro zaměstnance

Školení je určeno pro vedoucí a ostatní zaměstnance pracující v administrativních nebo příbuzných oborech. Školení musí absolvovat zaměstnanci pracovněprávním poměru a to včetně zaměstnanců s dohodou o provedení práce nebo o provedení činnosti.

Detail