Školení první pomoci pro zaměstnance

školení první pomoci online

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na cíle první pomoci, manipulace se zraněným, resuscitaci nebo způsob ošetření zlomenin, krvácení nebo popálení. Školení první pomoci je vytvořeno v souladu s doporučenými postupy záchranářů z Integrovaného záchranného systému.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných oborech. Školení musí absolvovat každý zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru vůči zaměstnavateli a to včetně zaměstnanců s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o provedení činnosti.

Komu školení nedoporučujeme

Rozhodně nedoporučujeme školit zaměstnance, kteří vykonávají specifické pracovní činnosti spojené například s manipulací s extrémně hořlavým nebo toxickým materiálem, pro pracoviště se zvýšeným rizikem výbuchu nebo pro zaměstnance pracující v rámci integrovaného záchranného systému.
V případě pochybností, zda je školení určeno právě pro Váš obor činnosti, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme.

Další povinnosti

Pozor, pokud zaměstnavatel vůči zaměstnancům splnil svou povinnost a zaměstnance proškolil, nesmí zapomenout na povinnou dokumentaci. Dokumentace se týká zejména zákonem určených dokumentů požární ochrany a nesmíme zapomenou ani na interní směrnice týkající se BOZP:

 • Identifikace a hodnocení rizik
 • Kategorizace prací
 • Směrnice pro řízení BOZP v podniku
 • Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
 • Směrnice pracovních úrazů
 • Směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
 • Evidence pracovních úrazů
 • Osobní karty BOZP zaměstnanců
 • Traumatologický plán
 • Harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců
 • Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
 • Provozní řád
 • Pracovní řád
 • Dopravní řád