Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Doplněk BOZP – autodoprava

Doplněk BOZP – autodoprava již absolvovalo 827 studentů.
Česká verze školení BOZP-DOPR
Zaměstnanci
Cena
150,- Kč / bez DPH
181,50 Kč / s DPH
ikona platební karty

Školení BOZP práce v autodopravě

Elektronické školení práce ve skladu je školení doplňkové a musí být doplněno základním školením BOZP. Nelze ho použít samostatně, neobsahuje základní problematiku bezpečnosti práce.

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na přehled legislativy, přehled kontrolních orgánů a možných pokut, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců (řidiči vozidel nad 3,5 tuny), zakázané činnosti řidičů, bezpečnostní přestávky, bezpečný způsob nakládky a vykládky vozidel, údržba vozidel, prevence rizik, prevence a odškodňování pracovních úrazů, používání osobních ochranných pomůcek, první pomoc při vzniku úrazu. Test je možné opakovat bez nutnosti zakoupit nový certifikační kód. Po jeho složení je vystaven certifikát.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny nevedoucí zaměstnance pracující jako řidiči a závozníci vozidel nad 3,5 tuny. Nemusí je tedy jednat pouze o nákladní vozidla, ale také řidiče autobusů nebo dalších vozidel. Školení musí absolvovat každý zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru a to včetně zaměstnanců s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o provedení činnosti. Pozor, školení BOZP v žádném případě nenahrazuje profesní průkaz.

Komu školení nedoporučujeme

Rozhodně nedoporučujeme školit zaměstnance, kteří v rámci dopravy vykonávají specifické pracovní činnosti jako je například doprava explozivního, toxického nebo nadměrného nákladu. Dále školení není vhodné pro zaměstnance pracující v rámci integrovaného záchranného systému. V případě pochybností, zda je školení určeno pro Váš obor činnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Další povinnosti

Pozor, pokud zaměstnavatel vůči zaměstnancům splnil svou povinnost a zaměstnance pracující v dopravě řádně proškolil, nesmí zapomenout na povinnou dokumentaci. Dokumentace se týká zejména zákonem určených dokumentů požární ochrany a nesmíme zapomenou ani na interní směrnice týkající se BOZP.

Školení, která by Vás mohla zajímat

Online

Školení řidičů vozidel do 3,5 tuny

Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří při činnostech spojených s výkonem zaměstnání používají vozidlo a to bez ohledu na to, zda je služební či soukromé.

Detail
Online

Požární ochrana pro zaměstnance

Povinnost provádět školení požární ochrany mají zaměstnavatelé, jejich činnost je zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. V případě pochybností o zatřídění nás neváhejte kontaktovat nebo školení proveďte.

Detail
Online

Školení BOZP pro zaměstnance

Školení je určeno pro vedoucí a ostatní zaměstnance pracující v administrativních nebo příbuzných oborech. Školení musí absolvovat zaměstnanci pracovněprávním poměru a to včetně zaměstnanců s dohodou o provedení práce nebo o provedení činnosti.

Detail