Doplněk školení BOZP – práce v autodopravě

školení bezpečnosti práce v autodopravě

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na přehled legislativy, přehled kontrolních orgánů a možných pokut, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců (řidiči vozidel nad 3,5 tuny), zakázané činnosti řidičů, bezpečnostní přestávky, bezpečný způsob nakládky a vykládky vozidel, údržba vozidel, prevence rizik, prevence a odškodňování pracovních úrazů, používání osobních ochranných pomůcek, první pomoc při vzniku úrazu.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny nevedoucí zaměstnance pracující jako řidiči a závozníci vozidel nad 3,5 tuny. Nemusí je tedy jednat pouze o nákladní vozidla, ale také řidiče autobusů nebo dalších vozidel. Školení musí absolvovat každý zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru a to včetně zaměstnanců s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o provedení činnosti. Pozor, školení BOZP v žádném případě nenahrazuje profesní průkaz.

Komu školení nedoporučujeme

Rozhodně nedoporučujeme školit zaměstnance, kteří v rámci dopravy vykonávají specifické pracovní činnosti jako je například doprava explozivního, toxického nebo nadměrného nákladu. Dále školení není vhodné pro zaměstnance pracující v rámci integrovaného záchranného systému. V případě pochybností, zda je školení určeno pro Váš obor činnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Další povinnosti

Pozor, pokud zaměstnavatel vůči zaměstnancům splnil svou povinnost a zaměstnance pracující v dopravě řádně proškolil, nesmí zapomenout na povinnou dokumentaci. Dokumentace se týká zejména zákonem určených dokumentů požární ochrany a nesmíme zapomenou ani na interní směrnice týkající se BOZP jako například:
Identifikace a hodnocení rizik

 • Kategorizace prací
 • Směrnice pro řízení BOZP v podniku
 • Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
 • Směrnice pracovních úrazů
 • Směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
 • Evidence pracovních úrazů
 • Osobní karty BOZP zaměstnanců
 • Harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců
 • Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
 • Provozní řád
 • Pracovní řád
 • Dopravní řád