Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Katalog školení

Online
Školení řidičů referentů - anglická verze

Dostupné také v
anglickém jazyce.

Školení řidičů referentů

Školení řidičů se týká zaměstnanců, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv. Tuto povinnost ukládá zaměstnavateli zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Nezáleží zda řídí vozidlo služební, soukromé nebo z půjčovny. Pozor, toto školení v žádném případě nenahrazuje Profesní průkaz.

Řidiči
Drivers
Online
Školení bezpečnosti práce - anglická verze

Dostupné také v
anglickém jazyce.

Školení bezpečnosti práce

Základní školení BOZP je určeno pro vedoucí a ostatní zaměstnance pracující v administrativních nebo příbuzných oborech. Školení musí absolvovat zaměstnanci v pracovně právním poměru a to včetně zaměstnanců s dohodou o provedení práce nebo o provedení činnosti.

Zaměstnanci
Vedoucí
Employees
Superior Employees
Online
Školení požární ochrany - anglická verze

Dostupné také v
anglickém jazyce.

Školení požární ochrany

Povinnost provádět školení požární ochrany mají zaměstnavatelé, jejich činnost je zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Školí se zvlášť vedoucí a běžní zaměstnanci. V případě pochybností nás neváhejte kontaktovat.

Zaměstnanci
Vedoucí
Employees
Superior Employees
Online
Školení první pomoci

Školení první pomoci musí absolvovat zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru a je pověřen zabezpečovat první pomoc na pracovišti. Školení je určeno a zaměřeno na zaměstnance pracující v administrativních nebo příbuzných oborech. Školení je vytvořeno v souladu s doporučenými postupy záchranářů a doporučujeme ho doplnit praktickou částí.

Zaměstnanci
Online
Školení požární ochrany - anglická verze

Dostupné také v
anglickém jazyce.

Bezpečnost práce z domova

Doplňkové školení home-office je určeno pro administrativní zaměstnance, kteří mají uzavřenu dohodu o práci z domova. MUSÍ být doplněno základním školením BOZP. Pro domácí výrobu je nedostatečné a musí být doplněné prezenční formou.

Zaměstnanci
Employees
Online
Bezpečnost práce ve skladech

Doplňkové školení pro práci ve skladu je určeno pro osoby s přístupem do skladu. Musí ho mít každý, kdo se pohybuje ve skladovacích prostorách a jeho pohyb tam je spojen s výkonem jeho pracovní činnosti. Určené je pro větši sklady se skladovacímy systémy a regály. MUSÍ být doplněno základním školením BOZP.

Zaměstnanci
Online
Bezpečnost práce v restauraci

Doplňkové školení je určeno pro všechny zaměstnance s dočasným nebo trvalým přístupem do prostor, kde probíhá příprava a vydávání stravy, tedy restaurace, veřejné jídelny, stánky s rychlým občerstvením. Vhodné zejména pro kuchaře, číšníky a pomocný personál v kuchyni a MUSÍ být doplněno základním školením BOZP.

Zaměstnanci
Online
Bezpečnost práce v autodopravě

Doplňkové školení je určeno pro nevedoucí zaměstnance pracující jako řidiči a závozníci vozidel nad 3,5 tuny. Nemusí se tedy jednat pouze o nákladní vozidla, ale také o řidiče autobusů nebo dalších vozidel. Pozor, toto školení v žádném případě nenahrazuje Profesní průkaz a MUSÍ být doplněno základním školením bezpečnosti práce.

Zaměstnanci
Online
Bezpečnost práce ve výškách

Doplňkové školení práce ve výškách je určeno pro všechny zaměstnance s dočasným nebo trvalým přístupem na pracoviště ve výšce nad 1,5m nad zemí nebo volnou hloubkou. Školení není určeno pro ty, kteří pracuji v zádržných systémech. Je vhodné pro práce na žebřících, štaflích a malých lešeních a MUSÍ být doplněno základním školením BOZP.

Zaměstnanci
Online
Školení GDPR

Ochrana osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 známé jako GDPR se dotýká firem, institucí i jednotlivců, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Školení je určeno pro zaměstnance, kteří přichází do styku s osobními údaji mimo osob určených jako DPO.

Zaměstnanci
Online
Školení KYBEZ

Školení lze využít jako organizační opatření ke zvyšování bezpečnosti lidských zdrojů, dle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Obsahuje řadu aktuálních příkladů napadení. Vhodné je ho doplnit školení GDPR.

Zaměstnanci
Online
Ochrana utajovaných informací

Školení Ochrana utajovaných informací zajišťuje splnění každoroční zákonné povinnosti dle § 67 odst. 1) písm. b) Zákona č. 412/2005 Sb. O ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. A to pro organizační složky státu a podnikatele, kteří mají přístup k utajovaným informacím.

Zaměstnanci
Online
Školení EKO

Školení přináší základní přehled o problematice životního prostředí z pohledu požadavků legislativy ČR a související legislativy EU. Velká část školení je věnována odpadům (především povinnostem zaměstnavatelů, zaměstnanců, třídění, značení odpadů, likvidace a evidence odpadů), dále ochraně vod, ochraně ovzduší a v neposlední řadě také chemickým látkám.

Zaměstnanci