Školení PO – požární ochrana a bezpečnost

školení PO - požární ochrany online

Elektronické školení požární ochrany - PO – splňuje všechna legislativní kritéria pro školení administrativních pracovníků a jeho součástí je i kompletní předepsaná školící dokumentace.

Nejdůležitější benefity:

 • školení ihned (po zaplacení kartou)
 • velké slevy na množství
 • srozumitelné texty
 • pro jednotlivce i skupiny
 • snadná správa zaměstnanců
 • upozornění na propadlé termíny

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na přehled legislativy a základních pojmů, rozdělení činností podle druhu požárního nebezpečí, přehled kontrolních orgánů a možných pokut, povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, druhy hasicích přístrojů a přehled povinné dokumentace PO. Z otázek po lekcích je sestaven závěrečný test, který tvoří 8 otázek. Test je možné opakovat. Po jeho složení je vystaven certifikát.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny vedoucí a ostatní zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných oborech. Povinnost školit mají zaměstnavatelé, jejich činnost je zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. V případě pochybností, zda je školení určeno právě pro Váš obor činnosti nebo pokud si nejste jisti s kategorií požárního nebezpečí, neváhejte nás kontaktovat. Vedoucí zaměstnanec je ten, kdo má přímo pod sebou alespoň jednoho podřízeného.

Nepromeškejte vhodnou chvíli a objednejte si certifikační kódy ještě dnes

Řekli o nás

Vážení, s obavami jsem se pustila do díla. Chválím jakým způsobem je proces certifikace zpracován.

S. Fraňková, Úřad práce ČR

Jednoduše, rychle a odborně. Dávám 1* za Váš přístup a přeji mnoho dalších úspěšných řidičů.

N. Grundová, Referát projektů EU

Legislativa

E-Lerningové školení PO pro pracovníky v administrativě je vytvořeno v souladu s platnou legislativou ČR a řídí se následujícími předpisy v platném znění:

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
 • Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
 • Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně některých zákonů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Jak to funguje