Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

BOZP a PO v době omezeného pohybu

22. září 2020

Bohužel ani po několika týdnech, kdy se neustále zpřísňovaly opatření, nemáme jednoznačná stanoviska dotčených orgánů k zajišťování BOZP a PO v podnicích. Uvedené stanoviska jsou velmi nejednoznačná.

Lékařské služby

15.3.2020 v usnesení č 214 bylo stanoveno - lze vstupní prohlídku u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (vzor je v nařízení) a není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky. Tolik zjednodušeně - přesné znění je potřeba si dohledat.

Bezpečnost práce

Stále pátráme, co s propadlými termíny, jak zajišťovat školení. A je jedno zda u řidičů profesionálů, u zaměstnanců pracujících s vyhrazeným zařízením apod. Ne vše lze zajistit elektronicky pomocí elektronických školení. Bohužel vám nejsme schopni v tuto chvíli poradit.

Nicméně pro skupiny administrativních pracovníků je nyní vhodné využít elektronická školení, které nabízíme. Pro práci na home office je to vhodná chvíle splnit tato školení. Stejně tak pro školení řidičů.

Požární ochrana

Takže pouze vyjádření pro oblast požární ochrany je jednoznačné a logické. Požární ochrana musí být stále zajištěna v plném rozsahu a to včetně kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, věcných prostředků požární ochrany, preventivních požárních prohlídek a školení zaměstnanců o požární ochraně!

Co z toho plyne?

V tuto chvíli rozhodně pokračujte v elektronických školeních pro skupiny vašich administrativních zaměstnanců. V době, kdy se situace uklidní a pravidla omezení přestanou platit, budou mít zaměstnanci spoustu jiných úkolů a na BOZP tak nezbyde čas!

Jakmile dojde k uvolnění pravidel, tak vás aktivně oslovíme a provedeme prohlídky BOZP a PO. Pokud by situace s omezeními trvala déle, budeme muset přistoupit k prohlídkám PO bez ohledu na daný stav. To bychom vás samozřejmě informovali.