Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Co už platí a co nás čeká?

22. září 2020

Nečekejte žádný vyčerpávající výčet. Naše školení jsou zaměřená především na administrativní práce a zde se toho opravdu moc neudálo a asi se nic zásadního nechystá ani v roce 2019. Ale co se tady aspoň náznakem děje:

Zákon č. 181/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Hlavním důvodem této novely je sjednotit postup zaměstnavatelů, resp. obou pojišťoven, které realizují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Todle je již více zajímavá změna, která má sjednotit náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých uchazečů. Proto bylo jednoznačně stanoveno, že za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se v těchto případech považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

Vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů. Jde o prováděcí předpis MŠMT ke školskému zákonu. Tedy, pokud jste učitelé a zabýváte se praktickým vyučováním třeba ve školních dílnách - pak je to právě pro vás.

Zákon č. 91/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se tedy potřebujete obeznámit s problematikou volného pohybu výbušnin ...

Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

A co nás bude čekat v roce 2019 - třeba zrušení karenční doby a změna výpočtu dovolené - ale počkejme si, jak to vlastně všechno dopadne.