Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Definice pracovního úrazu

22. září 2020

Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Co dělat při vzniku úrazu

V situaci, kdy na pracovišti dojde k pracovnímu úrazu je vždy nejdůležitější situaci vyšetřit a zajisti okolnosti nehody, případně svědky. Neděláme to z důvodu, abychom našli viníka, ale abychom zjistili příčiny a našli způsob, jak dalším nehodám předejít.

Zákon přímo zaměstnavateli ukládá, jakým institucím se pracovní úraz hlasí a v jaké formě. Je tedy nutné zajistzit potřebné doklady, úraz zadokumentovat a obeslat instituce tak, aby byl poškozený zaměstnanec odškodněn v nejkratší možné době.