Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Hlavní platí, dokud není ukončena

28. října 2017

Dopravní značka „hlavní silnice“ platí zpravidla v delším úseku komunikace. Pokud jedu po hlavní a neopustím ji, mám stále přednost, i když není značka „hlavní silnice“ opakována před každou křižovatkou. Hlavní silnice končí až dopravní značkou „konec hlavní silnice“, nebo „Dej přednost v jízdě“.

Řešení:
Chyba! Značky upravující přednost jsou platné jen pro nejbližší křižovatku. V praxi je běžné, že na jednom úseku komunikace s několika křižovatkami se různě střídá jízda po hlavní silnici s přednostmi zprava.