Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Kdo může poskytovat služby BOZP

22. září 2020

Podle § 9 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, může zaměstnavatel zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik sám, zaměstnává-li nejvýše 25 zaměstnanců, pokud k tomu má potřebné znalosti. Z tohoto ustanovení plyne, že v malé firmě může zaměstnavatel určit osobu odpovědnou za BOZP, případně můze školit svépomocí. Vždy ale existuje riziko, kdy v případě nedostatečné znalosti právních předpisů může cokoliv opomenout.

Pokud zaměstnává 26 - 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami. Zde tedy nesmí BOZP plnit nikým jiným než prostřednictvím osoby odborně způsobilé.