Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Kniha úrazů

22. září 2020

Jedním z dokumentů, které musí být na všech pracovištích bez rozdílu je Kniha úrazů. Zaměstnavatel má povinnost vést evidenci o všech pracovních úrazech, které se stanou zaměstnancům, kteří byly v době úrazu u něj v pracovním poměru.

Evidenci o pracovních úrazech svých zaměstnanců vede zaměstnavatel v knize úrazů, do které se zapisují všechny pracovní úrazy, i když jimi:

  • nebyla způsobena pracovní neschopnost zaměstnance;
  • byla způsobena pracovní neschopnost zaměstnance nepřesahující tři kalendářní dny;
  • došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny;
  • došlo k úmrtí zaměstnance;

Kromě evidence všech pracovních úrazů do knihy úrazů, vyhotovuje zaměstnavatel také záznam o úrazu a to v případě pracovních úrazů, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance.