Na hlavní se nebliká

Pokud projíždím křižovatkou po hlavní silnici, znamení o změně směru jízdy nemusím dávat, i kdyby hlavní silnice vedla do oblouku. Hlavní silnice se vždy považuje za přímý směr. Naopak, kdybych z hlavní silnice sjížděl, jednalo by se o odbočování a použití směrovek by bylo povinné.

Řešení: Chyba! Používání směrovek závisí na skutečném směru jízdy, nikoli na průběhu hlavní silnice!