Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Požární bezpečnost - ať se vám to nestane

28. ledna 2019

S podobnými pochybeními se při kontrolách PO v provozovnách setkáváme neustále. Navíc se mnoho lidí domnívá, že je otravujeme, protože oni přece ví, jak to dělat nejlépe. Dobře čtěte a nebude věřit, co v hotelu zanedbali. Každý si uvědomte, že chybějící hasičák, otevřené požární dveře či zablokovaná úniková cesta může znamenat třeba právě ten Váš konec ...

Hotel porušil veškerou bezpečnost, uzavřela policie požár v Praze, při kterém zemřelo pět lidí. Začalo hořet na dvoře hotelu pravděpodobně od nedopalku cigarety. Hotel měl vypnutý elektrický bezpečností požární systém, který by jinak zajistil zvukové upozornění na požár a zapnul odvětrávání. Oheň by za normálních okolností zastavily speciální dveře, ale zaměstnanci je nechávali otevřené, protože jim překážely v průchodu.