Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Přednost zprava, když je tam jednosměrka

22. září 2020

Pokud pojedu přes neoznačenou křižovatku (bez značek upravujících přednost) a silnice vpravo bude jednosměrná v mém směru, nemusím dávat přednost zprava, neboť zprava nikdo vyjet nemůže.

Řešení: Zásadní chyba! Povinnost dávat přednost v jízdě není stanovením jednosměrného provozu nijak dotčena! V pravidlech provozu je řada situací, kdy předcházení kolizním situacím leží na bedrech více řidičů současně. Porušovat pravidla provozu s tím, že ostatní své povinnosti dodrží a tak se nemůže nic stát, je nepřijatelné!