Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Školení ekologie pro zaměstnance

10. července 2024

Školení přináší základní přehled o problematice životního prostředí z pohledu požadavků legislativy ČR a související legislativy EU.

Velká část školení je věnována odpadům (především povinnostem zaměstnavatelů, zaměstnanců, třídění, značení odpadů, likvidace a evidence odpadů), dále ochraně vod, ochraně ovzduší a v neposlední řadě také chemickým látkám.

Toto školení můžete snadno objednávat pro vaše zaměstnance z Katalogu školení.