Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Stal se pracovní úraz

22. září 2020

Správný postup při vzniku a evidenci pracovního úrazu může mít značný vliv na následné prokazování odpovědnosti zaměstnavatele a tím i na výši odškodnění pracovního úrazu.

Dojde-li k pracovnímu úrazu, trvejte na dodržení správného postupu a jeho evidence, abyste si vytvořili co nejlepší podmínky pro následné uplatňování a prokazování nároků na náhradu škody, která vám v příčinné souvislosti s pracovním úrazem vznikne.

Mějte neustále na mysli, že sebevstřícnější postup zaměstnavatele bude následně vystřídán zásadně odmítavým stanoviskem pojišťovny a bez dobrého důkazního zázemí může být obtížné proti pojišťovně s obhajobou svých nároků obstát.