Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Stanovisko HZS

22. září 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky k otázkám týkajících se plnění povinností na úseku požární ochrany v době nouzového stavu.

V rámci spolupráce osob odborně způsobilých ve facebook skupině "bezpečáci", jsme obdrželi vyjádření k současnému stavu, které si dovolujeme se souhlasem zpřístupnit i pro vás.

"Při posouzení právní úpravy, která se meritorně vztahuje k plnění povinností v době nouzového stavu, zastáváme názor, že v současné právní úpravě není ustanovení, o které by bylo možné v návaznosti na vládou vyhlášený nouzový stav opřít změnu v požadavcích na zajištění požární bezpečnosti. I za nouzového stavu musí být požadavky stanovené právní úpravou zajištěny, pokud nebude vládou nařízeno jinak. Případné porušení pak zůstává pod veřejnoprávní sankcí".

Z uvedeného vyplývá, že je nutné i v tuto dobu provádět kontroly nejen pracovišť ale i všech prostředků požární ochrany.

Proto v tuto chvíli rozhodně pokračujte v elektronických školeních pro skupiny vašich administrativních zaměstnanců. V průběhu následujícího týdne budeme kontaktovat jednotlivé firmy k domluvení schůzky ohledně prohlídek.