Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Traumatologický plán

22. září 2020

Podle § 102 odst. 6 ZP je zaměstnavatel povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako je například přivolání rychlé záchranné služby nebo poskytnutí první pomoci.

Na každém pracovišti musí být jmenován zaměstnanec, který bude za zdolání mimořádné události odpovědný.