Bezpečnost práce ve skladu – doplněk BOZP

školení bezpečnosti práce ve skladu

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na bezpečné zajištění skladových komunikací, způsob skladování materiálu ve skladovacích jednotkách, bezpečný způsob ruční i mechanické manipulace s břemeny, pravidla stohování ve skladovacích jednotkách a ukládání na přepravní jednotky. Dále není opomenuta ani problematika používání osobních ochranných prostředků a bezpečnostního značení.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny zaměstnance s dočasným nebo trvalým přístupem do skladu. Školení musí mít každý, kdo se z jakéhokoli důvodu pohybuje ve skladovacích prostorách a jeho pohyb tam je spojen s výkonem jeho pracovní činnosti. E-Learningové školení je určeno pouze pro osoby pohybující se ve skladech s materiálem, kde nehrozí přímé riziko výbuchu, požáru nebo otravy.

Komu školení nedoporučujeme

Rozhodně nedoporučujeme školit zaměstnance ve skladech s extrémně hořlavým materiálem (sklady pohonných hmot, barev, laků a jiných extrémně hořlavých látek), ve skladu tlakových lahví (plnírny), ve skladech s nebezpečnými chemikáliemi nebo ve skladech materiálu se zvýšeným rizikem výbuchu.

Další povinnosti

Pozor, pokud zaměstnavatel vůči zaměstnancům splnil svou povinnost a zaměstnance ve skladech proškolil, nesmí zapomenout na povinnou dokumentaci. Dokumentace se zejména týká zákonem určených dokumentů požární ochrany a nesmíme zapomenou ani na směrnice BOZP k pohybu osob vyskytujících se ve skladovacích prostorách a další dokumenty.