Školení BOZP – práce z domova

školení bezpečnosti práce z domova

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na bezpečné zajištění domácího prostředí pro práci z domova. Probírána je i vlastní problematika a nastavení systému práce z domova a jeho právní opora v zákonech a nařízeních vlády.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny administrativní zaměstnance, kteří mají uzavřenu dohodu o práci z domova. Školení musí mít každý, kdo pracuje z domova nebo z jiného místa, než je kancelář. Školení je určeno pro administrativní práce. Pro domácí výrobu je nedostatečné a musí být doplněné prezenční formou.
Školení je koncipováno jako doplněk ke školením BOZP pro zaměstnance nebo BOZP pro vedoucí zaměstnance.

Komu školení nedoporučujeme

Školení nedoporučujeme pro domácí výrobu.

Další povinnosti

Pozor, pokud zaměstnavatel vůči zaměstnancům splnil svou povinnost a zaměstnance pracující z domova nebo na tzv. HomeOffice proškolil, nesmí zapomenout uzavřít se zaměstnancem Dohodu o práci z domova a specifikovat některá konkrétní ustanovení.