Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980
info@bepor.eu

Aktuální informace o online školení

Anglické verze školení BOZP a PO

22. 9. 2020 Rozšířili jsme nabídku našich školení o anglické verze školení BOZP a školení požární ochrany pro vedoucí a ostatní zaměstnance.

Co už platí a co nás čeká?

22. 9. 2020 Nečekejte žádný vyčerpávající výčet. Naše školení jsou zaměřená především na administrativní práce a zde se toho opravdu moc neudálo a asi se nic zásadního nechystá ani v roce 2019. Ale co se tady aspoň náznakem děje:

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

22. 9. 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví připravilo v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem sadu informací pro zaměstnavatele a zaměstnance.

Dokumentace BOZP a PO

22. 9. 2020 Velmi často se setkáváme s tím, že je firemní dokumentace týkající se BOZP a PO velmi podceňována a velká část zaměstnavatelů netuší, že jsou při naplnění podmínek podle Zákoníku práce a zákona o požární ochraně povinni zpracovat, vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci, která slouží k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany v podniku.

Drobné aktualizace

22. 9. 2020 Za poslední půlrok jsme nasbírali drobné aktualizace a vaše podněty na vylepšení textů. Odstranili jsme nějaké překlepy, zlepšili nějaké formulace, aby texty byly srozumitelnější. A nyní jsme vám vše nasadili na web. Jednalo se především o školení BOZP.

Školení bezpečnosti práce

22. 9. 2020 Podle zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce, mají všichni zaměstnavatelé za povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Školení BOZP se vztahuje k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti. Školení bezpečnosti práce je nutné zajistit při nástupu zaměstnance do práce, dále pak při změně druhu práce, změně pracovního zařazení a změně pracovních, technologických a výrobních postupů.

Z našeho chatu ...

22. 9. 2020 Tak s tímto se potkáváme na našem chatu. Vyhněte se podobné lapálii, ze které již nelze uniknout. Uvědomte si, že pokud dojde k pracovnímu úrazu se zraněním, je zaměstnavatel povinen plnit - tedy platit. Ochrání ho plně nebo částečně jeho úrazové pojištění ale pouze za předpokladu, že splnil další náležitosti. A mezi ty rozhodně patří školení řidičů referentů! Zaměstnavatel za něj zaplatí méně jak za hamburger a ušetří mu to desítky nebo i stovky tisíc ...

I Vy byste měli ...

22. 9. 2020 ... věnovat více pozornosti kybernetické a informační bezpečnosti.

Kdo může poskytovat služby BOZP

22. 9. 2020 Podle § 9 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, může zaměstnavatel zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik sám, zaměstnává-li nejvýše 25 zaměstnanců, pokud k tomu má potřebné znalosti. Z tohoto ustanovení plyne, že v malé firmě může zaměstnavatel určit osobu odpovědnou za BOZP, případně můze školit svépomocí. Vždy ale existuje riziko, kdy v případě nedostatečné znalosti právních předpisů může cokoliv opomenout.