Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980
info@bepor.eu

Aktuální informace o online školení

BOZP a PO v době omezeného pohybu

22. 9. 2020 Bohužel ani po několika týdnech, kdy se neustále zpřísňovaly opatření, nemáme jednoznačná stanoviska dotčených orgánů k zajišťování BOZP a PO v podnicích. Uvedené stanoviska jsou velmi nejednoznačná.

Jízda v odstavném pruhu

22. 9. 2020 Pokud se na silnici tvoří stojící kolony vozidel, mohu pro průjezd k nejbližšímu výjezdu užít odstavný pruh. Tento postup sice není v pravidlech výslovně uveden, ale není ani zakázán. Opuštěním jízdních pruhů vlastně vyjíždím na místo, ležící mimo pozemní komunikaci, což je dle pravidel možné a na začátku odbočovacího pruhu na silnici opět najedu. Navíc tím, že opustím zaplněnou komunikaci, pomohu řešení dopravní situace.

Pracovnělékařská péče

22. 9. 2020 Při zpracování dokumentace a následných prohlídkách se stále setkáváme s otázkami ohledně pracovně lékařské péče. Tedy ANO - i vy musíte mít smlouvu se zařízením pracovně lékařské péče. A dokonce tam posílat i řadu vašich zaměstnanců - zejména ty, kteří řídí auto v souvislosti s výkonem své práce. Tedy tzv. řidiče referenty.

Definice pracovního úrazu

22. 9. 2020 Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Přednost zprava, když je tam jednosměrka

22. 9. 2020 Pokud pojedu přes neoznačenou křižovatku (bez značek upravujících přednost) a silnice vpravo bude jednosměrná v mém směru, nemusím dávat přednost zprava, neboť zprava nikdo vyjet nemůže.

Provozní dokumentace

22. 9. 2020 Podle § 4 nař. vl. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací.

Školením to nekončí

22. 9. 2020 Co následuje? Další školení!Mrkněte, při jakých příležitostech musíte zopakovat školení BOZP. A nejen vy! Ale všichni zaměstnanci ve vaší firmě.

Stále školíme - přidejte se

22. 9. 2020 I v současné situaci naše školení stále probíhají. Naopak - s přibývajícím homeoffice mnoho zaměstnanců konečně našlo chvilku splnit školení BOZP, PO nebo školení řidičů. Naše online učebna je každý den "zaplněna". Ikdyž jsou v určitých chvílích desítky studujících, nebojte se, naše servery zvládnou i stovky studentů současně.

Traumatologický plán

22. 9. 2020 Podle § 102 odst. 6 ZP je zaměstnavatel povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako je například přivolání rychlé záchranné služby nebo poskytnutí první pomoci.