Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Aktuální informace o online školení

Na hlavní se nebliká

22. 9. 2020 Pokud projíždím křižovatkou po hlavní silnici, znamení o změně směru jízdy nemusím dávat, i kdyby hlavní silnice vedla do oblouku. Hlavní silnice se vždy považuje za přímý směr. Naopak, kdybych z hlavní silnice sjížděl, jednalo by se o odbočování a použití směrovek by bylo povinné.

Na poslední chvíli

22. 9. 2020 Už jen pár dní zbývá do konce roku. I my finišujeme a obíháme poslední opozdilce, kteří ještě nestihli svou pravidlenou roční či půlroční kontrolu BOZP či PO. Jde o naše zákazníky, kteří si u nás objednali dokumentaci BOZP a PO.

Nečekejte až ...

22. 9. 2020 ... až vás někdo napálí a seznamte se s technikami počítačových pirátů.

Neškolíte? Uvidíte, že ...

22. 9. 2020 Dobře - nebudeme vás strašit. Ale že k pracovnímu úrazu může dojít, na to jistě přijdete sami. A v tuto chvíli je potřeba mít vše v pořádku a doložit, že jste udělali vše pro to, aby k úrazu nedošlo, a nebo se minimalizovaly jeho následky. A jak to dokážete? V prvé řadě je to řádné proškolení zaměstnanců.

Stanovisko HZS

22. 9. 2020 Stanovisko Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky k otázkám týkajících se plnění povinností na úseku požární ochrany v době nouzového stavu.

BOZP a PO v době omezeného pohybu

22. 9. 2020 Bohužel ani po několika týdnech, kdy se neustále zpřísňovaly opatření, nemáme jednoznačná stanoviska dotčených orgánů k zajišťování BOZP a PO v podnicích. Uvedené stanoviska jsou velmi nejednoznačná.

Jízda v odstavném pruhu

22. 9. 2020 Pokud se na silnici tvoří stojící kolony vozidel, mohu pro průjezd k nejbližšímu výjezdu užít odstavný pruh. Tento postup sice není v pravidlech výslovně uveden, ale není ani zakázán. Opuštěním jízdních pruhů vlastně vyjíždím na místo, ležící mimo pozemní komunikaci, což je dle pravidel možné a na začátku odbočovacího pruhu na silnici opět najedu. Navíc tím, že opustím zaplněnou komunikaci, pomohu řešení dopravní situace.

Pracovnělékařská péče

22. 9. 2020 Při zpracování dokumentace a následných prohlídkách se stále setkáváme s otázkami ohledně pracovně lékařské péče. Tedy ANO - i vy musíte mít smlouvu se zařízením pracovně lékařské péče. A dokonce tam posílat i řadu vašich zaměstnanců - zejména ty, kteří řídí auto v souvislosti s výkonem své práce. Tedy tzv. řidiče referenty.

Definice pracovního úrazu

22. 9. 2020 Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.