Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Aktuální informace o online školení

Definice pracovního úrazu

22. 9. 2020 Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Přednost zprava, když je tam jednosměrka

22. 9. 2020 Pokud pojedu přes neoznačenou křižovatku (bez značek upravujících přednost) a silnice vpravo bude jednosměrná v mém směru, nemusím dávat přednost zprava, neboť zprava nikdo vyjet nemůže.

Provozní dokumentace

22. 9. 2020 Podle § 4 nař. vl. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací.

Školením to nekončí

22. 9. 2020 Co následuje? Další školení!Mrkněte, při jakých příležitostech musíte zopakovat školení BOZP. A nejen vy! Ale všichni zaměstnanci ve vaší firmě.

Stále školíme - přidejte se

22. 9. 2020 I v současné situaci naše školení stále probíhají. Naopak - s přibývajícím homeoffice mnoho zaměstnanců konečně našlo chvilku splnit školení BOZP, PO nebo školení řidičů. Naše online učebna je každý den "zaplněna". Ikdyž jsou v určitých chvílích desítky studujících, nebojte se, naše servery zvládnou i stovky studentů současně.

Traumatologický plán

22. 9. 2020 Podle § 102 odst. 6 ZP je zaměstnavatel povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako je například přivolání rychlé záchranné služby nebo poskytnutí první pomoci.

Stal se pracovní úraz

22. 9. 2020 Správný postup při vzniku a evidenci pracovního úrazu může mít značný vliv na následné prokazování odpovědnosti zaměstnavatele a tím i na výši odškodnění pracovního úrazu.

Školení BOZP - práce z domova - NOVĚ

22. 9. 2020 V dnešní době řada administrativních pracovníků pracuje z domova. Některé firmy dokonce řadu zaměstnanců nechají pracovat z domova již napořád. Zjistilo se, že to je daleko efektivnější a levnější. Zaměstnanci toho nezneužívají, bývají výkonnější, užijí si více času a vydělají si mnohdy i více peněz.

Školíme BOZP a PO - přidejte se

22. 9. 2020 Současná situace je pro všechny firmy náročná. V takovém informačním chaosu člověk leccos přehlédne. Následkem může být nepříjemné překvapení v podobě veřejnoprávních sankcí.