Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980
info@bepor.eu

Aktuální informace o online školení

Anglické verze již v objednávce

28. 5. 2019 Anglické verze školení se nyní nově dají objednat již i v objednávkovém procesu. A objevují se i v dalších přehledech typu Sledování termínů.

Požární bezpečnost - ať se vám to nestane

28. 1. 2019 S podobnými pochybeními se při kontrolách PO v provozovnách setkáváme neustále. Navíc se mnoho lidí domnívá, že je otravujeme, protože oni přece ví, jak to dělat nejlépe. Dobře čtěte a nebude věřit, co v hotelu zanedbali. Každý si uvědomte, že chybějící hasičák, otevřené požární dveře či zablokovaná úniková cesta může znamenat třeba právě ten Váš konec ...

Zadávejte zaměstnance do objednávky

4. 12. 2018 Připravili jsme pro vás zajímavou funkci. Nyní můžete na objednávce zapsat k volnému kódu zaměstnance, který má absolvovat školení. Přihlaste se do administrace a zvolte Přehled objednávek. Vyberte si objednávku s volnými kódy a klepněte vpravo na ikonku Detail objednávky. Zobrazí se seznam dostupných certifikačních kódu. Nyní je vpravo k dispozici ikonka pro editaci zaměstnance, odeslání kódu nebo vytištění duplikátu certifikátu.

Škola smyku je velmi důležitá

20. 11. 2018 Škola smyku je velmi důležitá, naučte se zvládat krizové situace s naprostým přehledem

Přednost při přejíždění z připojovacího pruhu

11. 10. 2018 Při jízdě z připojovacího pruhu nemám žádný nárok na zařazení do přilehlého pruhu, dokonce při tom nesmím ohrozit řidiče, jedoucí v průběžném pruhu.

Změny ve školení řidičů referentů - říjen 2018

25. 9. 2018 Navrhované změny v pravidlech, které budou platit od října a dotýkají se naší problematiky, se týkají tří zákonů - zákona č. 361/2000 Sb. o pravidlech provozu, 56/2001 Sb. o (technických) podmínkách provozu vozidel a 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Řazení do jízdních pruhů za křižovatkou a přednost protijedoucích vozidel

30. 10. 2017 Jsme na křižovatce s provozem řízeným pomocí semaforu bez rozlišení směrů. Na takovýchto křižovatkách mají zpravidla řidiči, jedoucí z protilehlých silnic, zelenou současně. Obecně proto platí povinnost při odbočování doleva dát přednost v jízdě protijedoucím řidičům. Platí však toto pravidlo i při odbočování na komunikaci, kde je více jízdních pruhů?

Hlavní platí, dokud není ukončena

28. 10. 2017 Dopravní značka „hlavní silnice“ platí zpravidla v delším úseku komunikace. Pokud jedu po hlavní a neopustím ji, mám stále přednost, i když není značka „hlavní silnice“ opakována před každou křižovatkou. Hlavní silnice končí až dopravní značkou „konec hlavní silnice“, nebo „Dej přednost v jízdě“.

Roční prověrky BOZP

26. 10. 2017 Co v praxi znamená, provést prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci všech pracovišť a zařízení? Přesný obsah prověrky není nikde specifikován. Cílem ročních prověrek BOZP je provést komplexní kontrolu dodržování povinností, plynoucích z právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to včetně vnitřních předpisů společnosti, v rámci všech pracovišť společnosti.